Avatar


ข่าว-อุปกรณ์การแข่งขันที่จัดเตียมไว้ให้

หูฟังที่ผู้จัดได้จัดเตรียมไว้ให้ทุกทีม ในรายการที่จำเป็นต้องใช้
Avatar
ยี่ห้อ Logitech
Avatar
ยี่ห้อ Logitech
Avatar
มีปุ่ม เปิด-ปิด เร่ง-เบา เสียง

ข่าว-สถานที่ สพม. สพป.

เส้นทางการเดินทางไปยังจุดรับลงทะเบียนแข่งขันทุกรายการ
จุดรับลงทะเบียนของทุกรายการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ให้รายงานตัว ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Avatar
บริเวณหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์
Avatar
บริเวณลานรับลงทะเบียนแข่งขันทุกกิจกรรม ภายในตึกคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวประกาศ สนามหุ่นยนต์ สพม. สพป.

แผ่นรองตัด รองเจาะ
เนื่องด้วยสนามแข่งขันหุ่นยนต์เป็นโรงยิมเนเซี่ยม ซึ่งพื้นสนามเป็นไม้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทางผู้จัดได้จัดเตรียมแผ่นไม้ไว้สำหรับให้นักเรียนได้รองตัด รองบัดกรี แต่ถ้าจะเจาะสว่านกรุณาเตรียมไม้เนื้อแข็งมารองอีกชั้นหนึ่งครับ หรือจะเตรียมแผ่นรองมาเองเพื่อเป็นความคุ้นเคยจะเป็นการดีมากครับ
Avatar

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ สพม.

รายการแข่งขัน
 • การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
 • การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
 • การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
 • การแข่งขันการสร้าง Web Applications
 • การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
 • คุณสมบัติเครื่อง
  OS : Windows 7 64 bit

  CPU : Intel Core i5-4570 @ 3.20 GHz

  Graphic : Intel HD Graphics 4600

  RAM : 4 GB

  DVD/CD-ROM Drive

  Google Chrome,Mozilla Firefox,FileZilla รุ่นล่าสุด

  รายชื่อโปรแกรมที่ได้ติดตั้งไว้ให้แล้ว
  Avatar

  หูฟัง + ไมโครโฟน สำหรับรายการที่ต้องใช้งาน ทางผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมให้ทุกทีม


  รายการแข่งขัน
 • การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
 • การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
 • การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
 • Avatar
  Avatar
  คุณสมบัติเครื่อง
  OS : Windows 10 64 bit

  CPU : Intel Core i7-6700 @ 3.40 GHz

  Graphic : Intel HD Graphics 530

  RAM : 8 GB

  DVD/CD-ROM Drive

  Google Chrome,Mozilla Firefox,FileZilla รุ่นล่าสุด

  หูฟัง + ไมโครโฟน ทางผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมให้ทุกทีม

  ** โปรดเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยเนื่องจากภายในห้องแข่งขันอากาศค่อนข้างเย็น **

  รายชื่อโปรแกรมที่ได้ติดตั้งไว้ให้แล้ว
  Avatar
  Avatar
  Avatar
  Avatar
  Avatar

  สถานะการได้รับเอกสารโครงงาน

  โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ต้น
  1. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม.13 ได้รับเมื่อ 30 พ.ย. 60
  2. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.11 ได้รับเมื่อ 4 ธ.ค. 60
  3. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม.15 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  4. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม.14 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม.16 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  6. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม.13 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  7. โรงเรียนพัทลุง สพม.12 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  8. โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.12 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  9. โรงเรียนศรียาภัย สพม.11 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  10. โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม.16 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  11. โรงเรียนสตรีระนอง สพม.14 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  12. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม.13 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  13. โรงเรียนกาญจนาภิเษก สพม.11 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  14. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สพม.11 ได้รับเมื่อ 6 ธ.ค. 60
  15. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม.16 ได้รับเมื่อ 6 ธ.ค. 60
  16. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม.12 ได้รับเมื่อ 6 ธ.ค. 60
  17. โรงเรียนสุไหงโก-ลก สพม.15 ได้รับเมื่อ 6 ธ.ค. 60
  18. โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม.13 ได้รับเมื่อ 6 ธ.ค. 60
  19. โรงเรียนตะโหมด สพม.12 ได้รับเมื่อ 9 ธ.ค. 60
  20. โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม.15 ได้รับเมื่อ 12 ธ.ค. 60
  โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลาย - ขาด 3 ทีม
  1. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม.13 ได้รับเมื่อ 30 พ.ย. 60
  2. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี สพม.15 ได้รับเมื่อ 2 ธ.ค. 60
  3. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.11 ได้รับเมื่อ 4 ธ.ค. 60
  4. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม.14 ได้รับเมื่อ 4 ธ.ค. 60
  5. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม.14 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  6. โรงเรียนศรียาภัย สพม.11 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม.16 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  8. โรงเรียนแสงทองวิทยา สพม.16 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  9. โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม.14 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  10. โรงเรียนกาญจนาภิเษก สพม.11 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  11. โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.12 ได้รับเมื่อ 6 ธ.ค. 60
  12. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม.12 ได้รับเมื่อ 6 ธ.ค. 60
  13. โรงเรียนสตรียะลา สพม.15 ได้รับเมื่อ 6 ธ.ค. 60
  14. โรงเรียนสุไหงโก-ลก สพม.15 ได้รับเมื่อ 6 ธ.ค. 60
  15. โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ สพม.15 ได้รับเมื่อ 6 ธ.ค. 60
  16. โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.12 ได้รับเมื่อ 7 ธ.ค. 60
  17. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม.16 ได้รับเมื่อ 9 ธ.ค. 60
  18. โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม.15 ได้รับเมื่อ 12 ธ.ค. 60
  โครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.ต้น - ได้รับเอกสารครบทุกทีม
  1. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สพม.12 ได้รับเมื่อ 2 ธ.ค. 60
  2. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม.16 ได้รับเมื่อ 2 ธ.ค. 60
  3. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม.11 ได้รับเมื่อ 4 ธ.ค. 60
  4. โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม.13 ได้รับเมื่อ 4 ธ.ค. 60
  5. โรงเรียนศรียาภัย สพม.11 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  6. โรงเรียนสตรีระนอง สพม.14 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  7. โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม.14 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  8. โรงเรียนนราธิวาส สพม.15 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม.12 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  10. โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม.13 ได้รับเมื่อ 6 ธ.ค. 60
  11. โรงเรียนปากพนัง สพม.12 ได้รับเมื่อ 6 ธ.ค. 60
  12. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.12 ได้รับเมื่อ 7 ธ.ค. 60
  13. โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม.11 ได้รับเมื่อ 8 ธ.ค. 60
  14. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม.16 ได้รับเมื่อ 9 ธ.ค. 60
  โครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.ปลาย - ได้รับเอกสารครบทุกทีม
  1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพม.15 ได้รับเมื่อ 2 ธ.ค. 60
  2. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14 ได้รับเมื่อ 2 ธ.ค. 60
  3. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม.16 ได้รับเมื่อ 2 ธ.ค. 60
  4. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สพม.11 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  5. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม.13 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  6. โรงเรียนศรียาภัย สพม.11 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  7. โรงเรียนนราธิวาส สพม.15 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม.12 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  9. โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.13 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  10. โรงเรียนสตรีระนอง สพม.14 ได้รับเมื่อ 5 ธ.ค. 60
  11. โรงเรียนสตรียะลา สพม.15 ได้รับเมื่อ 6 ธ.ค. 60
  12. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.14 ได้รับเมื่อ 6 ธ.ค. 60
  13. โรงเรียนสตูลวิทยา สพม.16 ได้รับเมื่อ 6 ธ.ค. 60
  14. โรงเรียนปากพนัง สพม.12 ได้รับเมื่อ 6 ธ.ค. 60
  15. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.12 ได้รับเมื่อ 7 ธ.ค. 60
  16. โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม.11 ได้รับเมื่อ 8 ธ.ค. 60
  17. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม.16 ได้รับเมื่อ 9 ธ.ค. 60