รายละเอียดข่าวสาร : งานบริหารงานบุคคล

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-02-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • ขนาดไฟล์ 2.53 MB
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานบริหารงานบุคคล
    1 2 3 4 5 page 1 / 5
   ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส[28-02-2562]
   ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(สอบสัมภาษณ์)[25-02-2562]
   แก้ไขประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562[19-02-2562]
   ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562[14-02-2562]

  หน้าแรก