ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1084640541
รหัส Smis 8 หลัก : 84012005
รหัส Obec 6 หลัก : 640541
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สุราษฎร์พิทยา ๒
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SURATPITTAYA 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 10
ตำบล : วัดประดู่
อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84000
โทรศัพท์ : 077200198
โทรสาร : 077200043
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 6 ธันวาคม 2525
อีเมล์ : suratpit2@gmail.com
เว็บไซต์ : www.srp2.ac.th
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9 กม.