โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ นำโดยผู้อำนวยการอมรรัตน์ โพธิ์เพชร พร้อมด้วย นางนันทรัตน์ เดชารองผู้อำนวยโรงเรียน, ครูกรรณิกา คุ้มไพรี , ครูศรเณศร์ ภูมา และ นายศุภณัฐ ชื่นชอบ นักเรียนแกนนำ ม.4/4 ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนตามโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งผลการดำเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ได้ผ่านการประเมินและ ยกระดับ เป็น “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว”