ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการอมรรัตน์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ได้เข้าร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี