พิธีมอบแว่นสายตาให้นักเรียน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาให้นักเรียน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์ปกรณ์ อภิชนาพงศ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงานฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนแว่นสายตาโดยคลินิกตาหมอปกรณ์ และแบรนด์แว่นตา Kinder Crown by Dr.Korn โดยความร่วมมือประสานงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ นำโดยนางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ พร้อมครูกัญญา เอียดเกาะสมุย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว