ผลงานเสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ นำโดยผู้อำนวยการอมรรัตน์ โพธิ์เพชร พร้อมด้วย นางนันทรัตน์ เดชารองผู้อำนวยโรงเรียน, ครูกรรณิกา คุ้มไพรี , ครูศรเณศร์ ภูมา และ นายศุภณัฐ ชื่นชอบ นักเรียนแกนนำ ม.4/4 ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนตามโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งผลการดำเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ได้ผ่านการประเมินและ ยกระดับ เป็น “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว”

ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒

พิธีมอบแว่นสายตาให้นักเรียน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสินิตย์ เ …
Continue reading พิธีมอบแว่นสายตาให้นักเรียน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

รายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC

รายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TS …
Continue reading รายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC