นานากิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โดย : ครูจตุพร สุดสอาด

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
     ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของครูจตุพร สุดสอาด
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 page 1 / 28
 สโมสรไลออนส์พุนพิน,สโมสรไลออนส์ศรีวิชัยพุนพิน,สโมสรไลออนส์เมืองคนดีสุราษฎร์ธานี,ร่วมมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน[30-09-2555]
 จิตอาสา ครูและนักเรียนร่วมแรง ช่วยงานวัดสุนทรนิวาส[23-09-2555]
 การแข่งขันประกวดบทความการใช้ชีวิตประจำวันของเราปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน[21-09-2555]
 พิธีปิดการแข่งฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน ๑๗ ปีชาย สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๑[11-09-2555]