นานากิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โดย : ครูจตุพร สุดสอาด

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
     ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของครูจตุพร สุดสอาด
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 page 1 / 19
 ค่ายวิชาการแบบเข้มข้นเตรียมความพร้อมในการสอบ O - Net [26-01-2555]
 กิจกรรมติว O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2557[15-01-2555]
 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗[09-01-2555]
 กิจกรรม สวัสดีปีใหม่ 2558[30-12-2555]