นานากิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โดย : ครูจตุพร สุดสอาด

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
     ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของครูจตุพร สุดสอาด
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 page 1 / 16
 ประชุมกรรมการตัดสินสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี [03-09-2555]
 งานเลี้ยง ส.บ.ม.ท[29-08-2555]
 โรงเรียนมัธยมศึกาษา จาก จ.สระแก้วสพม.7 เยี่ยมชมโรงเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒[29-08-2555]
 การประชุมคณะกรรมกรรมการฝ่ายยานพาหนะ [21-08-2555]