นานากิจกรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โดย : ครูจตุพร สุดสอาด

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
     ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-12-2555
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของครูจตุพร สุดสอาด
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 page 1 / 36
 การมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒[10-04-2555]
 การมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒[09-04-2555]
 ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูธำรงรัตน์ เพชรยก ได้บรรจุแต่งตั้ง เป็นครูผู้ช่วย[04-04-2555]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2558[30-03-2555]